کاریکاتور/ شیری که موش شد !!!

هجوم مثل شیر نیروهای مردمی در موصل و عقب نشینی مثل موش نیروهای داعش...

کاریکاتور/ موشی در لباس شیر!!!