هجوم مثل شیر نیروهای مردمی در موصل و عقب نشینی مثل موش نیروهای داعش...

1 / 1


بلیط قطار