از زن های تخیلی تا اسب پوتین

مناظره سوم آمریکا به مانند دو مناظره قبلی داغ و پرحاشیه بود. حاشیه هایی که به شام روز فردای مناظره هم کشیده شد. شامی با کنایه های تند و صحبتهای عجیب و غریب هیلاری-دونالد!

از زن های تخیلی تا اسب پوتین

بلیط قطار