1 / 1

آیت‌الله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه: دوباره بحث پیوستن به جامعه جهانی را راه انداخته‌اند و می‌گویند مگر می‌شود قدرت آمریکا را نادیده گرفت؛ معنی پیوستن به جامعه جهانی آغاز وابستگی از نو است؛ می‌خواهند دوران قاجار را بازسازی کنند.

بلیط قطار