علی دلک آبادی

تاکنون جسد چهار مقنی این حادثه با کمک مقنیان با تجربه استان پیدا شده است و همچنان عملیات جستجو برای یافتن پنجمین مقنی ادامه دارد.۲۷ مهر ماه ۶ مقنی برای لایروبی مسیر قنات واقع در محدوده روستای کسکن سبزوار به درون چاه ۱۶۰ متری رفتند که در پی ریزش دیواره ها به داخل چاه سقوط کردند. از این تعداد ۲ نفر با رساندن خود به دهانه های خروجی قنات نجات یافتند. علاوه بر آن ۲ نفر از ساکنان محلی نیز برای نجات افراد باقیمانده وارد قنات شدند که به علت ریزش دوباره قنات یک نفر از آنان مفقود شد.

13 / 1


بلیط قطار