زائران اربعین در مسیر عشق

زائرین اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا پس از چند روز پیاده روی به کربلا رسیدند و از حس و حالشان در این مسیر می گویند ...

زائران اربعین در مسیر عشق