جاماندگان اربعین در تهران

همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی, جمع کثیری از عزاداران حسینی در تهران پای پیاده خود را به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رساندند.

جاماندگان اربعین در تهران