مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش

حامد ملک‌پور

مراسم تودیع امیر احمدرضا پوردستان و معارفه امیر کیومرث حیدری به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش و معارفه امیر احمدرضا پوردستان به عنوان جانشین فرمانده کل ارتش صبح امروز دوشنبه یکم آذرماه با حضور سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا و جمعی از فرماندهان نظامی در ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

ورود سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش به مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
امیر احمدرضا پوردستان جانشین جدید فرمانده کل ارتش
ورود سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش به مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
ورود سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش به مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
ورود سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش به مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش و سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
سرلشکر علی شهبازی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
سردار اسماعیل قاآنی جانشین نیروی قدس سپاه و سردار ایوب سلیمانی معاون هماهنگ کننده ناجا در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سخنرانی امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
امیر حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر محمدحسین دادرس معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
قرائت حکم مقام معظم رهبری برای فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش و جانشین جدید فرمانده کل ارتش توسط سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا
سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
امیر احمدرضا پوردستان جانشین جدید فرمانده کل ارتش و سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش
سخنرانی امیر احمدرضا پوردستان جانشین جدید فرمانده کل ارتش
سخنرانی امیر احمدرضا پوردستان جانشین جدید فرمانده کل ارتش
امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء و سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سخنرانی سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
سخنرانی سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش
اعطای حکم جانشینی فرمانده کل ارتش به امیر احمدرضا پوردستان توسط سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا
اعطای حکم جانشینی فرمانده کل ارتش به امیر احمدرضا پوردستان توسط سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا
اعطای حکم جانشینی فرمانده کل ارتش به امیر احمدرضا پوردستان
اعطای حکم فرماندهی نیروی زمینی ارتش به امیر کیومرث حیدری توسط سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا
اعطای حکم فرماندهی نیروی زمینی ارتش به امیر کیومرث حیدری توسط سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید و امیر احمدرضا پوردستان فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید و امیر احمدرضا پوردستان فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش
امیر کیومرث حیدری فرمانده جدید و امیر احمدرضا پوردستان فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش
مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی زمینی ارتش