دیدارهای امروز وزیر امور خارجه

فؤاد اشتری

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با کمیسیونر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا دیدار کرد. پس از این دیدار سفرای کشورهای آلمان، اکوادور و مراکش رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم وزیر امور خارجه ایران کردند.