نشست هم‌اندیشی اصحاب نشر و قلم

محمد حسن‌زاده

نشست هم‌اندیشی اصحاب نشر و قلم با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهالی نشر امشب دوشنبه در هتل انقلاب برگزار شد.

نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر
نشست وزیر ارشاد با اهالی نشر