40 / 1

گزارش پیش رو بخشی از تصاویر منتخب و اتفاقات خبری در سال ۲۰۱۶ میلادی است که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

پرواز خارجی