مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر

حامد جعفرنژاد

مراسم نکوداشت مرحوم حسن شایانفر مشاور فقید فرهنگی روزنامه کیهان به‌همت معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در «مرکز فرهنگی رسانه‌ای صبا» با سخنرانی صفارهرندی،سلیمی نمین و قاسم تبریزی برگزار شد.

سخنرانی قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر
مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر، محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
سخنرانی عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر و محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
سخنرانی سجاد شایان فر فرزند مرحوم حسن شایانفر مشاور فقید فرهنگی روزنامه کیهان
سخنرانی سردار رسول سنایی معاون سیاسی سپاه پاسداران در مراسم نکوداشت مرحوم شایانفر
عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
سخنرانی سجاد شایان فر فرزند مرحوم حسن شایانفر مشاور فقید فرهنگی روزنامه کیهان