نشست مشترک خانه احزاب با وزیر کار

باشگاه خبرنگاران پویا

نشست مشترک خانه احزاب با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عصر چهارشنبه یکم دی ماه در مجموعه تلاش تهران برگزار شد