کاریکاتور/ مردم زیر‌فشار وام‌های ربوی له شده‌اند

مردم زیر فشار وام‌های ربوی له شده‌اند / بانک زاده رباست / نظام بانکی ربوی و شبیه «وال‌استریت» است/ ۲ درصد افراد مالک ۸۰ درصد سپرده‌ بانکها.

کاریکاتور/ مردم زیر‌فشار وام‌های ربوی له شده‌اند