سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

حسین ظهروند

سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صبح امروز پنج‌شنبه دوم دی ماه با حضور آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در مجتمع آدینه تهران برگزار شد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سخنرانی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سخنرانی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سخنرانی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
حضور علیرضا زاکانی در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
سخنرانی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سومین نشست هم‌اندیشی اساتید بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور