مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی

محمدعلی مریزاد

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی عصر امروز پنجشنبه ۲ دی ماه در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
سخنرانی حجت الاسلام نوبهاری محقق حوزه علمیه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
سخنرانی حجت الاسلام نوبهاری محقق حوزه علمیه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
سخنرانی حجت الاسلام نوبهاری محقق حوزه علمیه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم جهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم جهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
سخنرانی محمد رضا بهشتی در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
سخنرانی حجت الاسلام یوسفی محقق حوزه علمیه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی