کنگره سراسری ۶۵۰۰ شهید فاوا دفاع مقدس

حامد ملک‌پور

نخستین کنگره سراسری ۶۵۰۰ شهید فاوا(مخابرات) دفاع مقدس صبح امروز پنج‌شنبه دوم دی ماه با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و محمود واعظی وزیر ارتباطات در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

ورود سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
اجرای نمایش در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
حضور خانواده شهدا در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سخنرانی سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
تقدیر از خانواده شهدای فاوا توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تقدیر از خانواده شهدای فاوا توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تقدیر از خانواده شهدای فاوا توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سخنرانی مادر یکی از شهدای فاوا در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
محمود واعظی وزیر ارتباطات و سردار محمد آقا کیشی رئیس اداره فاوای ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا
تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا
محمود واعظی وزیر ارتباطات در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا
محمود واعظی وزیر ارتباطات و سردار محمد آقا کیشی رئیس اداره فاوای ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا
سخنرانی محمود واعظی وزیر ارتباطات در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سخنرانی محمود واعظی وزیر ارتباطات در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و محمود واعظی وزیر ارتباطات در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
رونمایی از تمبر یادبود کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس توسط سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و محمود واعظی وزیر ارتباطات
رونمایی از تمبر یادبود کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس توسط سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین
امضای تمبر یادبود کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات
سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و محمود واعظی وزیر ارتباطات در کنگره سراسری 6500 شهید فاوا دفاع مقدس
رونمایی از سه عنوان کتاب از مجموعه آثار شهدای فاوا توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین
رونمایی از سه عنوان کتاب از مجموعه آثار شهدای فاوا توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات
ادای احترام به شهدای گمنام دفاع مقدس توسط سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین و محمود واعظی وزیر ارتباطات
بازدید محمود واعظی وزیر ارتباطات از نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس
بازدید محمود واعظی وزیر ارتباطات از نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس
نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس
بازدید محمود واعظی وزیر ارتباطات از نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس
بازدید محمود واعظی وزیر ارتباطات از نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس
بازدید محمود واعظی وزیر ارتباطات از نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس
بازدید محمود واعظی وزیر ارتباطات از نمایشگاه فعالیت‌های فاوا در دوران دفاع مقدس