طرح/ مقاومت مردمی بحرین

امام خامنه‌ای: مردم بحرین در مظلومیت مطلق بسر می‌برند و غرب و همدستانش می‌خـواهند بـا اطلاق حرکت شیعی، حرکت مردم بحرین را طائفه‌ای جلوه دهند البته اکثریت مردم بحرین در طـول تاریخ شیعه بوده‌اند اما مسئله بحرین، مسئله شیعه و سنی نیست بلکه این ملت مظلوم خواهان حقوق اولیه خود یعنی حـق رای و نقش ‌آفرینی در تشکیل دولـت و حکـومت است.

طرح/ مقاومت مردمی