خط آزاد - در دی ماه سال ۱۳۵۶ چه گذشت

در ۱۹ دیماه ۱۳۵۶ مردم در اعتراض به توهین روزنامه اطلاعات به امام به خیابان ها آمده بودند و رژیم هم می دانست حضور مردم، قرار است آرام و بدون خشونت باشد. اما با همه اینها مردم قم به شدیدترین شکل ممکن به گلوله بسته شدند.

خط آزاد - در دی ماه سال 1356 چه گذشت