نظر شهروندان غزه‌ درباره عملیات استشهادی «قدس»

مردم نوار غزه با ابراز خوشحالی از عملیات شهادت‌طلبانه اخیر یک فلسطینی علیه صهیونیست‌ها در قدس اشغالی، آن را واکنش طبیعی به جنایات مستمر اشغالگران علیه ملت فلسطین دانستند.

نظر شهروندان غزه‌ درباره عملیات استشهادی «قدس»