وداع مردم و مسئولان با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

حامد جعفرنژاد

جمع کثیری از مردم و مسئولان صبح امروز دوشنبه(۲۰ آبان) با حضور در حسینیه جماران با برپایی مدیحه سرایی با پیکر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی وداع کردند.

 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
حسین فریدون مشاور رییس جمهور در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی و علیاکبر ولایتی در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
احمد خمینی
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
محمدرضا عارف در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
امین زندگانی در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی و علی لاریجانی رییس مجلس در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
مهدی هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
علی مطهری نماینده مجلس در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
محسن هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران