کاریکاتور/ خون آشام‌های صهیونی!!!

فلسطین الیوم در گزارشی به بررسی جنایت نظامیان صهیونیست در به شهادت رساندن جوانان فلسطینی و عدم محاکمه آنها توسط دادگاه‌های اسرائیل پرداخته است. فلسطین الیوم در این باره می نویسد: علیرغم اینکه از ابتدای اکتبر (مهر) سال ۲۰۱۵ میلادی، مقامات اسرائیلی در ۲۰ پرونده از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی تحقیق کرده‌اند اما هیچ کدام از آنها توسط دادگاه‌های اسرائیل محکوم نشده‌اند...

کاریکاتور/ خون آشام‌های صهیونی!!!