اخراج نظامیان امریکایی توسط نیروهای مردمی از مکحول عراق

نظامیان امریکایی که قصد عبور از ایست و بازرسی "جبال مکحول" شمال استان صلاح الدین عراق و حضور در منطقه عملیاتی را داشتند؛ از سوی رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء با شعارهای ضد استکباری اخراج شدند.

اخراج نظامیان امریکایی توسط نیروهای مردمی از مکحول عراق