طرح/ تجاوز آمریکایی...

امام خامنه‌ای: آنها در مقابل تجاوز دشمن، هویــت و قدرت ایران را نشان دادند و مسئولان نیز باید در همه‌ی عرصه‌ها همین‌گـونه عمل کنند و هر جـا دشمن از خطوط منافع ملی ایران تجاوز کرد با قدرت جلوی او را بگیرند.

طرح/ تجاوز آمریکایی...