به یاد دانشمند شهید احمدی روشن

شهید مصطفی احمدی روشن از نخبگان علمی کشور و معاون بازرگانی سایت نطنز بود که در ۲۱ دی ۱۳۹۰ پس از خروج از منزل در ساعت ۸:۳۰ صبح توسط یک موتورسیکلت سوار با چسباندن یک بمب مغناطیسی در خیابان گل نبی تهران، میدان کتابی ترور شد.

به یاد دانشمند شهید احمدی روشن