یک نیم فصل جنجالی

از مصاحبه های داغ تا حاشیه های درون باشگاهی و حمله به داوری ها و البته حرکت های عجیب و غریب کنار زمین، همه این ها سبب شد تا نیم فصل اول ۹۵ داغ بشود. نیم فصلی پراز جنجال و حاشیه و.....

یک نیم فصل جنجالی