18 / 1

باشگاه خبرنگاران پویا

چهارمین جلسه آموزش حلقه شعر و تصنیف آئینی«ریّان» با حضور مرتضی امیری اسفندقه و جمعی از شاعران و علاقمندان این حوزه در باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» برگزار شد.

بلیط قطار