مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در اصفهان

علی خدایی