آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

طرح/ مترسک استکبار...

امام خامنه‌ای: این نهایت ضعف و وابستگی یک ملت است که بیگانگان بیایند در این کشـور،هر کاری دلشان میخواهد، بکنند؛ دادگاه‌های کشور و پلیس کشور اجازه نداشته باشند اندکتعرضی به اینها بکنند. آمریکائیها این را از رژیم طاغــوت خواستند،رژیم طاغوت هم دودستی تقدیمشان کرد: قانون کاپیتولاسیون.

طرح/ مترسک استکبار...
فلای تو دی