چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

محمدعلی مریزاد

چهارمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
همایون ارشادی و هومن برق نورد بازیگران فیلم سینمایی بن بست توفیق
عوامل فیلم سینمایی بن بست توفیق
عوامل فیلم سینمایی بن بست توفیق
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
هانیه توسلی بازیگر فیلم سینمایی بن بست توفیق
هانیه توسلی بازیگر فیلم سینمایی بن بست توفیق
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
الناز شاکر دوست بازگیر فیلم سینمایی خفگی
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
امیر اقایی بازیگر
عوامل فیلم سینمایی خفگی
عوامل فیلم سینمایی خفگی
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
عوامل فیلم سینمایی خفگی
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت
پژمان جمشیدی بازیگر فیلم سینمایی خوب،بد،جلف
عوامل فیلم سینمایی خوب،بد،جلف
عوامل فیلم سینمایی خوب،بد،جلف
عوامل فیلم سینمایی خوب،بد،جلف
عوامل فیلم سینمایی خوب،بد،جلف
عنوان عوامل فیلم سینمایی خوب،بد،جلف
چهارمین روز جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت