آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

پنجمین روز جشنواره فیلم فجر - برج میلاد

حامد ملک‌پور ، فؤاد اشتری

پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در کاخ این جشنواره واقع در برج میلاد تهران برگزار شد.

حضور محمدرضا عارف در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برای تماشای فیلم مادری - برج میلادابراهیم حاتمی‌کیا در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادابراهیم حاتمی‌کیا در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلاداحسان کرمی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلاددیبا زاهدی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادهومن سیدی و هانیه توسلی بازیگران فیلم مادری در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادهانیه توسلی بازیگر فیلم مادری در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادهومن سیدی و هانیه توسلی بازیگران فیلم مادری در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادحضور محمدرضا عارف در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برای تماشای فیلم مادری - برج میلادحضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادحضور محمدرضا عارف در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برای تماشای فیلم مادری - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادحضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادحضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادحضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادسام نوری در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادسیداحمد خمینی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادوحید جلیلوند کارگردان فیلم بدون تاریخ بدون امضاء در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادمحمدحسین مهدویان کارگردان فیلم ماجرای نیمروز در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادماه‌چهره خلیلی و یکتا ناصر در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادمحمدمهدی عسگرپور در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادملیکا شریفی‌نیا در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادابراهیم حاتمی‌کیا در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادمحمدحسین مهدویان و سیدمحمود رضوی در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادشهرام حقیقت دوست در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادمیلاد کی‌مرام و علی معلم در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادعبدالله اسکندری در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادپنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادهمایون اسعدیان در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلادسعید راد در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - برج میلاد
فلای تو دی