کاریکاتور/ دردسرهای ترامپ!!!

قاضی سیاتل هم دستور اجرایی ترامپ علیه مسلمانان را لغو کرد / یک حقوقدان در امور بین‌الملل با بیان این‌که «دستور اخیر ترامپ در سطح مدیریت اجرایی بوده و در سطح قانون نیست»، گفت: این موضوع بیشتر یک کار نمایشی برای ایجاد فرصت به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است.

کاریکاتور/ دردسرهای ترامپ!!!
کاریکاتور/ دردسرهای ترامپ!!!