ره بر - خانواده شهدا بلافاصله پشت سر آنها در سنگر دفاع هستند

از مسجد حرکت کردند و رفتند به میدان جنگ و جانشان را کف دستشان گرفتند. در سنگر مقدم دفاع از ارزش ها و دفاع از انقلاب و اسلام و قرآن شهدا هستند و بلافاصله بعد از آنهاخانواده ها.

ره بر - خانواده شهدا بلافاصله پشت سر آنها در سنگر دفاع هستند