کاریکاتور/ ازصور فلکی تا گاو نجومی!!!

واردات نجومی "گاو" از نتایج پسابرجام اعلام شد / وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به واردات نجومی "گاو" اعلام کرد، با بهره گیری از شرایط پسابرجام، شناسایی و تامین نژادهای برتر دام و ورود آنها به کشور و دستیابی به نژادهای بومی برتر با دورگ‌گیری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است.

کاریکاتور/ ازصور فلکی تا گاوهای نجومی!