کاریکاتور/ سند دزدی !!!

پارلمان رژیم صهیونیستی قانون مصادره اراضی فلسطینی را تصویب کرد

کاریکاتور/ سند دزدی !!!