ارامنه به زندگی در جمهوری اسلامی افتخار می‌کنند

یک نماینده ارمنی پارلمان سوریه با بیان اینکه ارامنه به حضور و زندگی در جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنند،‌ تأکید کرد مقاومت باقی و پاینده است و آینده از آن کسانی است که پرچم مقاومت را در دست داشته باشند.

ارامنه به زندگی در جمهوری اسلامی افتخار می‌کنند