دومین روز مسابقات بین المللی والیبال ساحلی - کیش

سید حسین تهوری