باشگاه خبرنگاران پویا

یکی از مکان هایی که در فصل سرما از گرمای حضور مردم در آنها کاسته می شود پارک ها،شهربازی ها و فضاهای سبز شهری است.سرما در روزها و شب های زمستان سبب می شود تا شهروندان کمتر رغبت حضور در پارک ها را پیدا کنند. مهمترین جذابیت این شب ها و روزهای پارک،سکوت و آرامش حاکم بر آن است.

24 / 1


بلیط قطار