اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر

حامد ملک‌پور

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر شامگاه شنبه ۳۰ بهمن با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان رشته‌های مختلف تجسمی در تالار وحدت برگزار شد.

فخرالدین فخرالدینی و علی قلم‌سیاه در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
پوران درخشنده در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
ورود سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
سخنرانی مجتبی آقایی دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
مجید ملانوروزی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی مرادخانی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تجلیل از ۶ تن از هنرمندان پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از علی قلم‌سیاه توسط سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از مسعود نجابتی گرافیست توسط سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از احمد عربانی کاریکاتوریست در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از احمد عربانی کاریکاتوریست توسط سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از علی اصغر تجویدی نگارگر در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از مجتبی ملک‌زاده خوشنویس در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
رونمایی از کتاب نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تجلیل از ۶ تن از هنرمندان پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
سخنرانی سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر