افزایش اثرگذاری مردم از اهداف جبهه مردمی نیروهای انقلابی

نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در مجتمع شهر آفتاب و با حضور بیش از ۳ هزار نفر از اعضای این جبهه برگزار شد.

افزایش اثرگذاری مردم از اهداف جبهه مردمی نیروهای انقلابی