آتش سوزی خودرو در خیابان فرصت

باشگاه خبرنگاران پویا

امروز حوالی تقاطع خیابان فرصت و ولیعصر یک دستگاه خودروی پژو پارس دچار حریق شد که سریعا توسط آتش نشانان اطفاء شد.

آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو
آتش سوزی خودرو