کاریکاتور/ برچسب "ضد یهود" توسط لابی صهیونیستی!

اشغالگران قدس از تمام قدرت خود استفاده می کنند تا مانع از رسیدن صدای مردم مظلوم فلسطین به گوشی جهانیان شوند.

کاریکاتور/ برچسب "ضد یهود" توسط لابی صهیونیستی!