آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرم

حسین ظهروند

مراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرم صبح امروز ۹ اسفندماه ۹۵ با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهر، جمعی از مسئولین باقرشهر و خانواده شهدای مدافع حرم لشگر فاطمیون در باقرشهر برگزار شد و ۳۲ واحد ساختمانی آستان قدس رضوی در اختیار خانواده شهدای فاطمیون تهران قرار گرفت.

مراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرمآیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرافتتاح مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرم لشگر فاطمیون توسط آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرآیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرمراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرمسخنرانی حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرسخنرانی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضویمراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرمسخنرانی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضویمراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرمبازدید از یکی از واحد های مسکونی توسط آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهربازدید از یکی از واحد های مسکونی توسط آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهربازدید از یکی از واحد های مسکونی توسط آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرمراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرممراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرمآیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرمراسم بهره برداری از مجتمع مسکونی شهدای مدافع حرمآیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهرآیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی
فلای تو دی