21 / 1

محمد مهدی دارا

نیروهای حشد شعبی (نیروهای داوطلب مردمی عراق) مستقر درجبهه شمال تلعفر در فاصله حدود هزار متری تروریست‌های داعشی قرار دارند و مواضع آنها را گلوله‌باران می‌کنند.

پرواز خارجی