کاریکاتور/ سود شگفت انگیز سهام عدالت/۲ نان سنگک یا ۵ تا؟!

سود سهام عدالت در یک ماه معادل خرید ۲ نان سنگک است / نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به سود سهام عدالت، گفت:سود سهام عدالت در هر ماه ۳۰۰۰ تومان معادل خرید ۲ نان سنگک است.

کاریکاتور/ سود شگفت انگیز سهام عدالت/2 نان سنگک یا 5 تا؟!