کاریکاتور/ سگ زرد برادر شغال است!

نتانیاهو و ترامپ یک روح در ۲ بدن!

کاریکاتور/ سگ زرد برادر شغال است!