طرح/ اقتصاد‌مقاومتی، تولید و اشتغال

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه مطالبه از مسئولان تمرکز بر تولید و اشتغال است، تأکید کردند: مسئولان در سال قبل کارهای خوبی انجام دادند، اما فاصله زیادی با انتظارات وجود دارد.

طرح/ اقتصاد‌مقاومتی، تولید و اشتغال