لحظه ی سال تحویل در حرم حضرت معصومه (س)

محمد رفیعی موحد