کوچاری ، مریزاد ، ملک‌پور

آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور پایان یافت. ثبت‌نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین آغاز شده بود و امروز ۲۶ فروردین به پایان رسید.

64 / 1


بلیط قطار