کاریکاتور/ دیوانه از قفس پرید !!!

وزیر دفاع سابق آمریکا بر این باور است که رویکرد ترامپ در قبال کره شمالی، ممکن است در نهایت منجر به جنگ هسته‌ای شود و جان میلیون‌ها نفر را بگیرد.

کاریکاتور/ دیوانه از قفس پرید !!!